Riktlinjerna för att bära munskydd ser olika ut runt om i världen och under den pågående coronapandemin har marknaden för munskydd fullkomligt exploderat. Munskyddens faktiska förmåga att skydda för smitta varierar dock kraftigt och är beroende av ett flertal faktorer såsom val av material, filtreringsegenskaper, passform samt naturligtvis hur du själv hanterar munskyddet som du använder. Nedan kan du läsa mer om vilka olika typer av munskydd det finns samt vad som gäller i Sverige.

Vilka olika typer av munskydd finns det?

För att ett munskydd ska ha önskad effekt är det enligt Folkhälsomyndigheten viktigt att använda rätt sorts munskydd. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du använder CE-märkta engångsmunskydd som uppfyller kvalitetskraven i standarden SS-EN14683:2019. CE-märkningen finns tryckt på förpackningen. De munskydd som testats i enlighet med standarden SS-EN14683 kan delas in i typ I och II. Indelningen är baserad på hur bra munskyddet filtrerar utandningsluften. Typ I är avsedd att användas av privatpersoner och patienter för att minska risken för smittspridning. Dessa finns att köpa på olika apotek, exempelvis här: 

Munskydd av typ II släpper ut en mindre andel partiklar från användaren till omgivningen än munskydd av typ I. Dessa munskydd är främst avsedda för att användas av vårdpersonal. Det finns även munskydd av typ IIR som motsvarar typ II men där R innebär att munskyddets utsida är vätskeresistent och därför skyddar bäraren från stänk.

Varför och när ska man använda ett munskydd?

Enligt Folkhälsomyndigheten kan användandet av munskydd bidra till att minska risken för spridningen av Covid-19, förutsatt att det används på rätt sätt. Munskyddet ska hela tiden täcka både näsa och mun. Munskyddet ska även sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan. Är du smittad av covid-19 och bär ett munskydd på rätt sätt så blockeras dropparna närmare munnen eftersom de inte kan ta sig igenom skyddet. På så sätt kan ett munskydd hjälpa till att förhindra spridningen.

Trots att användandet av munskydd kan minska smittspridningen så finns det i dagsläget inget tvång på att använda munskydd i vardagliga situationer i samhället. Folkhälsomyndighetens rekommendation är baserat på att ett så kallat icke standardiserat medicinskt munskydd. Skyddet riskerar att klia och åka ner under näsan vilket gör att händerna kommer i kontakt med mun, ögon och näsa, vilket i sin tur gör att munskyddet kan få motsatt effekt och istället bidra till att öka smittspridningen. Om du använder ett munskydd är det därmed viktigt att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att använda CE-märkta engångsskydd på rätt sätt.